Guyla

the master of painters

Gyula werd in 1936 geboren in een dorpje nabij Boedapest waar hij zijn jeugd op het doorbracht.
Omringd door de pure natuur ontstond al vroeg zijn belangstelling voor de mooie dingen om hem heen.

Op tien jarige leeftijd tekende hij al de vruchten en insecten die hij om zich heen verzamelde.

Gyula Bubarnik
Gyula Bubarnik
Gyula Bubarnik