Wouter Janssen

Geboren1946, in Arnhem The Netherlandsv

v vv

Van jongs af aan was Wouter Janssen gepassioneerd door schilderen en tekenen. Op zijn middelbare school examen scoorde hij 10 van de 10 punten voor tekenles. Hij tekende ook het portret van de examinator en kreeg het hoogste cijfer. Zijn liefde voor de kunsten bleef in de loop der jaren groeien. Op achttienjarige leeftijd besloot hij zijn leven te wijden aan de beeldende kunst. Hij combineerde zijn studie aan de kunstacademie met werken in een restauratieatelier. Later slaagde hij ook voor zijn examen ‘Taxateur 19e en 20e eeuw‘.
Zo ontdekte hij de geheimen en schildertechnieken van de oude meesters. En leidde ook hij meer dan dertig jaar lang zijn eigen restauratieatelier. v

V
De belangstelling voor kunstgeschiedenis en kunststromingen beheerste zijn leven. Later in zijn carrière als kunsthandelaar bleek deze kennis van onschatbare waarde.
Toevallig liep zijn leven als kunstschilder synchroon met de geschiedenis van de schilderkunst. Op 16-jarige leeftijd raakte hij gefascineerd door de schilderkunst van de 15e en 16e eeuw en zijn eerste schilderij was een kopie van El Greco’s Madonna. Daarna bestudeerde hij ongeveer 10 jaar lang de schildertechniek van zijn favoriete schilder Rembrandt. Hij wilde het mysterie van de meester ontrafelen. Alle verven werden door hemzelf op natuurlijke wijze gewreven om een historisch effect te benaderen.

Tijdens zijn volgende periode verdiepte hij zich in de techniek van de Romantiek, waar hij in Amerika veel succes mee behaalde. Na het zien van een documentaire over het leven van Vincent Van Gogh vroeg hij zich af hoe het zou zijn om in impressionistische stijl te schilderen. Aanvankelijk lukte dat nauwelijks, maar na het drinken van een halve liter jenever ging het als vanzelf. Zijn gezichtsvermogen en geduld namen geleidelijk af en daarom besloot hij over te gaan op modern werk. Helderder, lichter en kleurrijker dan hij ooit eerder schilderde.

De cirkel lijkt bijna rond: Ik uitte me in alle mogelijke stijlen van de beeldende kunst en genoot van elke periode. Het is echter opmerkelijk dat mijn penseel mij tegenwoordig terugvoert naar de simpelste eenvoud van de schilderkunst, zoals ik die als jongeman beleefde. Het is een prachtige reis geweest.

Naast zijn succes als schilder (zijn eerste eenmanstentoonstelling was op Rodeo Drive in Beverly Hills) had Janssen ook meer dan vijftig jaar lang zijn eigen galerie genaamd ‘De Schildercamer‘, de schilderzaal. In de 17e eeuw was dit de kamer met lichtinval vanuit het noorden waar de schilder zijn atelier had en van waaruit hij werken verkocht, ook die van andere schilders. v